Individuele Coaching

"Als je wilt werken aan jouw ontwikkeling en je jouw knelpunten onder ogen durft te zien en wilt oplossen."

Als je jezelf herkent in het bovenstaande kader en je wilt liever alleen werken aan jezelf, dan is het mogelijk om individueel aan de slag te gaan met een coach. De coach is jouw gesprekspartner die samen met jou, jouw knelpunten in kaart brengt en naar oplossingen zoekt. Coaching is heel praktisch en oplossingsgericht waardoor je in staat wordt gesteld jouw eigen antwoorden te vinden op jouw levensvragen.

BASISAANPAK COACHING 
Balans tussen functie-eisen en persoonlijke kwaliteiten
Bij Coaching Network staat het individu centraal gedurende het hele coachingsproces; de gecoachte brengt zijn doelstellingen c.q. vraagstukken in en is de motor van het hele begeleidingstraject; dat wil zeggen de cliŽnt bepaalt in belangrijke mate de richting en de snelheid van het coachingsproces. Wij gebruiken verschillende technieken om de cliŽnt bewust te maken van gedachten, gevoelens, gedragingen en we brengen persoonlijke ambities in kaart. Samen met de gecoachte zoeken we naar een goede balans tussen functionele eisen en de inzet van persoonlijke kwaliteiten en ambities. Tegelijkertijd houden we het proces in de gaten met betrekking tot het behalen van de doelstellingen. 


METHODIEK
Niet sturend maar ook niet stuurloos
Coaching heeft als doel het vergroten van het bewustwordingsniveau, en het ontwikkelen van nieuwe attitudes, vaardigheden en talenten. Door het stellen van specifieke maar niet sturende vragen van onze coaches, stellen wij de cliŽnt in staat om verruimende inzichten en een groter probleemoplossend vermogen te verkrijgen met betrekking tot de desbetreffende doelstelling: de gecoachte wordt zich bewust van de sterkten en zwakten in zijn handelen en de onderliggende gevoelens en gedachten. Tezamen met de coach stelt hij een strategie op en een actieplan om de gestelde doelen in de praktijk te brengen.

Integratie van denken, voelen, handelen
De kracht van onze methode is dat we werken met het heden, pragmatisch en doelgericht zijn. Tegelijkertijd maken we gebruik van intuÔtie om nog beter aan te sluiten bij wat er leeft. Onze cliŽnten maken in een kort tijdsbestek een grote ontwikkeling/groei door en kunnen experimenteren met nieuw gedrag. Door terugkoppeling en het bespreken van nieuwe gedrag (gekoppeld aan het actieplan) vindt er een stevige verankering plaats van het geleerde.

Veiligheid en vertrouwen
Een randvoorwaarde voor het boeken van resultaten is dat we een oordeelvrije en respectvolle omgeving scheppen waardoor de gecoachte zich veilig en volledig geaccepteerd voelt. De gecoachte voelt zich dan niet geremd in het uiten van gedachten en gevoelens.


INHOUD
De inhoud van coaching verschilt per functie, positie en werksituatie en daarmee verbonden doelen en technieken. 

Grofweg bestaat het coachingsproces uit drie delen:
I exploreren van de doelstellingen/het vraagstuk;
II het uitdagen van het probleem: nieuwe perspectieven;
III het maken van een actieplan: daadwerkelijk aan de slag gaan met de oplossing Vraag hier meer informatie...