Workshop Innerlijke Zelfsturing

Kun je geen nee-zeggen
Zit je niet lekker in je vel
Ben je onzeker of somber, kun je niet loslaten
Een moeilijke relatie met jouw ouders
Ga je vaak conflicten aan of ga je ze juist uit de weg
Mensen vinden jou moeilijk
Je kunt gevoelens niet uiten of te emotioneel
Je communiceert niet effectief
Je laat je te veel be´nvloedenDeze workshop is bedoeld voor mensen die op een belangrijk keerpunt van hun leven staan. Rationele denkprocessen of juist sterke emoties hebben in deze situaties de overhand. Knopen moeten worden doorgehakt maar het juiste moment daarvoor wordt nooit gevonden. Vaak is er het gevoel dat er iets niet klopt, maar men kan niet de vinger erop leggen. Gedachten gaan met je aan de haal en je staat tussen een vuur van de negatieve 'ik kan 't niet' impulsen en de stoutmoedig 'ik kan 't wel' gedachten. Het resultaat werkt verlammend. Ook is het leggen van prioriteiten een moeilijk punt; als je het ene doet komt het andere niet aan bod en andersom.

In deze driedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de eigen beslissings- en keuzeprocessen en leren ze keuze(n) te maken en besluiten te nemen waar ze daadwerkelijk achter staan. De onderliggende attitudes en emoties zullen ze leren herkennen en inzicht verkrijgen welke invloed deze hebben op het keuzeproces. Men zal inzien wat de stand van zaken is met zichzelf en met het zaken-, en privÚleven. 

Bij het onder de knie krijgen van het 'innerlijk onderhandelen' zal er aandacht worden besteed aan de specifieke signaalfuncties, zoals intu´tie en je innerlijk weten, die aangeven of men de juiste keuze maakt. Men leert om deze signalen in zichzelf te herkennen, wat het signaal van je verlangt en om te doen wat het signaal van je verlangt.

Je bent van harte welkom op onderstaande data om geheel vrijblijvend en ontspannen kennis te maken met de inhoud van de 3-daagse workshop Innerlijke Zelfsturing. En uiteraard ook met mij. Op deze avond kun je vragen of de workshop geschikt is voor jou maar je kunt ook een individuele afspraak maken. Een vrijblijvend individueel intake-gesprek vindt plaats voor deelname aan de workshop. 

Meld je aan of vraag hier meer informatie aan.

Klik hier voor het inschrijfformulier.


Andere workshops op het vlak van individuele ontwikkeling kunnen als maatwerk voor u ontwikkelen. Momenteel is de ontwikkelingsfase van de workshop emotionele intelligentie bijna afgerond. Informatie hierover zal binnenkort naar onze klanten worden gezonden.Pag's bekeken: