Trainingen


Coach de coach
Coach de coach is een driemaandse intensieve training voor mensen wiens werk vereist dat ze effectief communiceren en interacteren met klanten, cliŽnten, patiŽnten, medewerkers en trainees. Een coach is iemand die een katalysator is, iemand die mensen in hun kracht kan laten komen en hen kan leren hun capaciteiten beter te benutten. Bij deze training leert men niet alleen coachingsvaardigheden maar wordt men ook bewust gemaakt van de eigen onderliggende attitudes, emoties en gedachten. Door deze bewustwording zal men sneller aansluiting vinden bij de gecoachte; het inzicht in de belevingswereld van de gecoachte zal worden verscherpt waardoor men hem beter kan begeleiden.

De deelnemers brengen persoonlijke doelstellingen in en worden zelf gecoacht om de eigen persoonlijke doelen te bereiken. In deze training werken de deelnemers, buiten de wekelijkse bijeenkomsten om, in tweetallen om zich de coachingstechnieken eigen te maken. Hiernaast krijgen ze huiswerkopdrachten.

Teamtrainingen
Onze teamtrainingen zijn synergetisch van aanpak en zijn gericht op gedrag en onderliggende attitude. Wij menen dat de kracht van de persoonlijkheid de kernkwaliteit van teams bepaalt. Deelnemers worden bewuster van de invloed die zij met hun gedrag op anderen uitoefenen. Binnen de training kunnen ze de effectiviteit en ineffectiviteit van hun teamfunctioneren naar boven halen en bespreekbaar maken. De teamleden krijgen inzicht in elkaars kwaliteiten, valkuilen, ieders motivatie en drijfveren. We stimuleren hen om het onderling vertrouwen te vergroten. De teamleden leren wat er nodig is om het beste uit zichzelf en uit anderen te halen en om het team als persoonlijke groeiplek voor ieder teamlid te zien en te benutten.

De deelnemers krijgen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Ze brengen hun eigen cases in en werken aan hun persoonlijke doelstellingen. Meestal leren we een intervisiemethode aan waardoor medewerkers elkaar leren begeleiden. De specifieke aanpak voor teamtrainingen wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld vanuit expliciete behoeften, de omgangscultuur en werksituaties van de teams. De invalshoeken die we bij trainingen hanteren zijn in het algemeen persoonlijke ontwikkeling, praktische vaardigheden, van en met elkaar leren, verankering in de praktijk en teamvisie.

Uitgebreidere informatie over onze trainingen kan op aanvraag worden toegestuurd. Er zijn zowel trainingen met open inschrijving mogelijk als in company trainingen.